ABOUT
Jaymart Bie, 20, PT INTERN 2014-2015

 ang humihingi ng saklolo

LINKS

SEARCH
PHOTO

YUN OH! Sapul na sapul! Sir baroy strikes again! Imba talaga #niceone #sir #imba #leaders #election

2 notes
  1. botebakal posted this